Opakované platby za tréninkové programy JEDUNAVÝKON.
 
ZÁKLADNÍ POJMY

 • Prodejcem je společnost jedunavýkon s.r.o. se sídlem Spálená 480/1, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno, IČ: 08716072
 • Zákazníkem je osoba čerpající služby dodávané prodejcem.
 • Službou rozumíme tréninkové programy společnosti jedunavýkon s.r.o. (v ceně uvedené v objednávce nebo na vystavené faktuře).
 • Opakovanými platbami rozumíme platby za služby automaticky strháváné z platební karty zákazníka.

PRAVIDLA OPAKOVANÝCH PLATEB ZA TRÉNINKOVÉ PROGRAMY JEDUNAVÝKON

 • S těmito pravidly opakovaných plateb je zákazník seznámen v objednávce služby, popř. v e-mailu s fakturou za zakoupenou službu.
 • Zaplacením služby platební kartou dává zákazník souhlas k autorizaci použité karty pro automatické strhávání plateb za objednané služby v dalších obdobích.
 • Souhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu čerpání služby, nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost zákazníka.
 • Automaticky strhávaná částka a perioda opakovaných plateb odpovídá ceně a období zakoupené služby. Dojde-li ke změně parametrů služby (např. typ tarifu a jeho období), budou odpovídajícím způsobem automaticky změněny také parametry opakovaných plateb (cena služby a perioda platby).
 • 7 dní před každým automatickým stržením platby z karty bude zákazník e-mailem informován o objednané službě, její ceně a termínu stržení platby. Součástí e-mailu bude faktura za objednanou službu.
 • Po každém automatickém stržení platby bude zákazník o provedené platbě vyrozuměn e-mailem, jehož součástí bude zaplacená faktura za zakoupenou službu.
 • V případě neúspěšného stržení platby z karty bude zákazníkovi zaslán e-mail o tom, že platba neproběhla, a pokyny, jak v této situaci postupovat. Zejména jak uhradit fakturu jiným způsobem, aby nedošlo k neočekávanému omezení služby.
 • Zákazník může pro opakované platby autorizovat jinou platební kartu, než která byla používána do té doby (např. v situaci, kdy dojde k expiraci karty). To provede tak, že vystavenou fakturu zaplatí jinou platební kartou ještě před automatickým stržením platby z původní karty. Karta použitá při této platbě bude autorizována pro opakované platby místo původní karty.
 • Zákazník může opakované platby kdykoli ukončit, a to buď přímo v administraci svého účtu JEDUNAVÝKON, nebo kontaktováním zákaznické podpory prodejce (e-mailem na adrese podpora@jedunavykon.cz).
 • Opakované platby jsou technicky zajišťovány platební bránou společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Veškeré platební údaje jsou zpracovávány pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.