Souhlas se zpracování údajů o zdravotním stavu

Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu

Uděluji tímto souhlas společnosti jedunavýkon s.r.o., se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 08716072, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 115066  ke zpracování následujících osobních údajů:

 • váha a výška,
 • index BMI,
 • zdravotní indikace a nemoci,
 • doporučená či předepsaná medikace,
 • alergie či jiná potravinová intolerance.

 

Tento souhlas uděluji za účelem plnění vzájemné smlouvy a chápu, že společnost jedunavýkon tyto mé osobní údaje využije pro sestavení výživového plánu, tréninkového programu nebo pro výživovou konzultaci. Tyto osobní údaje bude jedunavýkon zpracovávat po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky po jejím skončení, případně do doby odvolání mého souhlasu.

Rozumím, že souhlas můžu vzít kdykoliv zpět, a to písemně prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu podpora@jedunavykon.cz nebo dopisu na adresu Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno. 

Mimo to, že můžu vzít souhlas zpět, mám také k těmto mnou poskytnutým osobním údajům tato práva:

 • na přístup k nim,
 • na jejich opravu v případě nesrovnalostí,  
 • na jejich smazání,
 • na omezení zpracování těchto údajů,
 • na jejich přenositelnost,
 • vznést námitku.

Konkretizaci a bližší vymezení obsahu těchto práv, případně za jakých podmínek se tato práva uplatní,  najdu v dokumentu s názvem Zásady osobních údajů.

Rozumím, že jedunavýkon může tyto mé osobní údaje předat svým smluvním partnerům, jejichž seznam naleznu v Zásadách osobních údajů.

My za jedunavýkon slibujeme, že údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu budou vždy užívány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.