Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V některých situacích můžeme získat a zpracovávat tvoje osobní údaje. Pokud tě napadlo, že to teď vyvěsíme všude možně, neměj strach. Pokud totiž tvoje osobní údaje zpracováváme, musíme při tom dodržet nějaká pravidla. A ty najdeš níže.  

Zásady se vztahují na (i) zpracování tvých osobních údajů, když používáš naši aplikaci nebo naše webovky www.jedunavykon.cz, (ii) zpracování tvých osobních údajů, když spolu komunikujeme (telefon, mail, kontaktní formulář na našich webovkách apod.), (iii) zpracování tvých osobních údajů, když ti poskytujeme služby dle smlouvy (třeba když ti posíláme výživový plán), (iv) zpracování tvých osobních údajů, když plníme své zákonné povinnosti (platíme daně), (v) zpracování tvých osobních údajů když ti posíláme reklamy a (vi) zpracování tvých osobních údajů pro ochranu našich oprávněných zájmů (třeba abychom se mohli bránit, kdyby něco) a oprávněných zájmů třetích osob (abychom mohli bránit i někoho jinýho, kdyby něco).

Když to dočteš, budeš vědět:

 • kdo je odpovědný za zpracování tvých osobních údajů,
 • proč jsou tvoje osobní údaje zpracovávány a jaktože máme právo to dělat,
 • jaké osobní údaje zpracováváme,
 • kdo všechno má k tvým osobním údajům přístup (další příjemci),
 • jak dlouho si schováváme tvoje osobní údaje,
 • jaká máš práva, a další důležité informace o zpracování tvých osobních údajů.

 

Tyto zásady jsou účinné od 22. 2. 2022.

1. Kdo spravuje tvé osobní údaje

Za zpracování každých osobních údajů je odpovědný správce a správcem těch tvých jsme v tomto případě my, společnost jedunavýkon s.r.o., se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 08716072, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 115066 (dál už budeme říkat jedunavýkon nebo my).

Pokud ti ke zpracování osobních údajů něco není jasné a máš nějaký dotaz nebo přání, můžeš nám napsat na adresu podpora@jedunavykon.cz.

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Tvoje osobní údaje zpracováváme k několika účelům, ty máš tady:

 • plnění smlouvy – osobní údaje zpracováváme kvůli uzavření a splnění naší vzájemné smlouvy,
 • vyřizování tvých požadavků – osobní údaje zpracováváme kvůli vyřízení tvých požadavků, které jsi nám napsala mailem nebo do kontaktního formuláře na našich webovkách,
 • plnění právních povinností – osobní údaje zpracováváme kvůli plnění našich právních povinností, protože daně za nás bohužel nikdo nezaplatí,
 • zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb – pokud jsi náš zákazník a neprovedeš opt-out, nebo nebo se přihlásíš k odběru newsletteru, zpracováváme tvé osobní údaje právě pro zasílání newsletteru,
 • ochrana našeho oprávněného zájmu – osobní údaje zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů.

 

Právo na to máme, protože:

 1. jsi nám ho dala v naší vzájemné smlouvě nebo protože jsi to požadovala v případě, že údaje zpracováváme kvůli a) plnění smlouvy nebo b) vyřizování tvých přání a otázek,
 2. nám ho dal zákon, v případě, že údaje zpracováváme kvůli c) plnění právních povinností daných právními předpisy,
 3. jsi s tím souhlasila, a to v případě údajů o tvém zdravotním stavu, které využíváme pro a) plnění smlouvy, nebo v případě d) zasílání obchodních sdělení, 
 4. jde o náš oprávněný zájem, a to platí ve všech dalších případech.

 

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně.

3. Kategorie osobních údajů

Tady máš přehled kategorií osobních údajů, které můžeme zpracovávat, a proč to můžeme dělat.

Osobní údaje

Účely zpracování

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy; Vyřizování tvých požadavků; Plnění právních povinností; Zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb; Ochrana našeho oprávněného zájmu.

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy; Vyřizování tvých požadavků; Plnění právních povinností; Zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb; Ochrana našeho oprávněného zájmu.

E-mailová adresa

Plnění smlouvy; Vyřizování tvých požadavků; Plnění právních povinností; Zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb; Ochrana našeho oprávněného zájmu.

Telefonní číslo

Plnění smlouvy; Vyřizování tvých požadavků; Plnění právních povinností; Zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb; Ochrana našeho oprávněného zájmu.

Údaje o tvé kartě

Plnění smlouvy; Ochrana našeho oprávněného zájmu.

Údaje o tvém stravování a tréninku

Plnění smlouvy; Ochrana našeho oprávněného zájmu.

Údaje o zdravotním stavu, jako jsou alergie, léky, nemoci

Plnění smlouvy; Ochrana našeho oprávněného zájmu.

K údajům o zdravotním stavu a tvému souhlasu nejdeš víc info tady. 

Pokud jsi navštívila naše webovky, můžeme získat a zpracovávat tvoje osobní údaje v rámci cookies podle našich zásad použití cookies, které si můžeš přečíst tady.

4. Kdo ještě se dostane k tvým osobním údajům

O tvoje osobní údaje se můžeme podělit s:

 1. orgány veřejné moci,
 2. poskytovateli služeb informačního systému,
 3. dalšími smluvními partnery.
Orgány veřejné moci

Orgánům veřejné moci sdělujeme tvoje osobní údaje, jenom když si to přeješ, a pokud musíme ze zákona nebo z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob.

Poskytovatelé služeb informačního systému

K tvým osobní údajům se občas může dostat také jiný poskytovatel informačních systémů, pokud pro to má nějaký důvod (např. pokud se nám něco porouchá na webovkách a ajťák to bude opravovat, může při tom třeba někde zahlédnout tvoje jméno, tak jen abys o tom věděla).

Smluvní partneři

Máme i nějaké smluvní parťáky, kterým tvoje osobní údaje můžeme dát, ale jen pokud to má nějaký smysl a význam (jde třeba o naši účetní, lidi, kteří nám pomáhají se sestavováním tréninků a jídelníčků, nebo třeba o společnost, která nám pomáhá se správou našeho webu a appky). Můžeš se na nás spolehnout, že děláme jen to, co je potřeba, a že nikomu cizímu nebudeme zbytečně mávat před nosem tvým datem narození. Pokud chceš vědět bližší detaily, klidně nás kontaktuj.

5. Jak dlouho si tvoje osobní údaje necháme

To záleží na tom, k čemu je potřebujeme. V tabulce můžeš zjistit dobu uložení pro konkrétní účel.

Účel zpracování

Doba uložení

Plnění smlouvy

Dokud trvá smlouva nebo dokud nejsou vyřešeny tvoje požadavky + 3 roky

Vyřizování tvých požadavků

Dokud nejsou vyřešeny tvoje požadavky + 3 roky

Plnění právních povinností

Tak dlouho, jak káže zákon

Zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb

Dokud souhlasíš, pokud jsi někdy souhlasil, nebo dokud nezrušíš zasílání reklamy

Ochrana našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetích osob

3 roky od začátku zpracování, pokud zákon nekáže jinak, nebo pokud to v konkrétním případě není potřeba prodloužit 

6. Jaká máš práva a další důležité informace

Právo na přístup k osobním údajům

Máš právo vědět, jestli tvoje osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, máš i právo k nim získat přístup. Pokud se ke zpracování tvých osobních údajů chceš na něco zeptat, napiš nám to na adresu podpora@jedunavykon.cz.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud myslíš, že máme tvoje osobní údaje zpracované špatně, můžeš po nás chtít, abychom to opravili nebo doplnili.

Právo na smazání

Pokud požádáš o smazání svých osobních údajů, tak je smažeme, jestli (i) už je nepotřebujeme pro to, kvůli čemu jsme je měli, (ii) není žádný právní důvod, proč bychom je měli mít, a pokud jsi s jejich zpracováním na začátku musel souhlasit (iii) proti zpracování budeš něco namítat a my pro zpracování nemáme oprávněný důvod, který by byl důležitější, nebo (iv) už podle práva Evropské unie nebo vnitrostátních právních předpisů nemáme povinnost tvoje osobní údaje zpracovávat.

Právo na omezení zpracování

Pokud bude nějaký problém, který spolu budeme muset o tvých osobních údajích řešit, máš právo na to, abychom jejich zpracování omezili (trošku mírnější než smazání), než se ten problém vyřeší. Po omezení můžeme tvoje osobní údaje zpracovávat, jen pokud s tím souhlasíš nebo pokud jde o zpracování kvůli určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, pro ochranu práv třetí osoby nebo kvůli důležitému veřejnému zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Můžeš od nás dostat osobní údaje, které se tě týkají, (i) které máme od tebe, (ii) které můžeme zpracovávat, protože jsi s tím souhlasil a (iii) které zpracováváme automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a můžeš je klidně předat jinému správci. Tenhle požadavek ale nesmí nijak poškodit třetí osoby.

Právo vznést námitku

Můžeš něco namítat proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro splnění úkolu, který plníme kvůli veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci nebo kvůli ochraně oprávněných zájmů nás nebo třetích osob. Pokud se pak ale ukáže, že ten zájem zas tak naléhavý nebyl, nebo že jsme to udělali kvůli určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, po námitce tvé osobní údaje zpracovávat přestaneme.

Tohle je závěrem důležité, tak ještě prosím vydrž a i tohle si dočti

Pokud nejde o nějakou výjimečnou situaci, tvoje přání vyřídíme zadarmo, protože chceme, abys o zpracování svých osobních údajů věděl co nejvíc. Pokud nám ale budeš posílat každý den žádosti, a očividně nepůjde o rozumné dotazy, tak počítej s tím, že potom budeš muset za vyřízení takových dotazů platit. Ale neboj, my tě včas upozorníme, že už jsi za čárou rozumných žádostí a dotazů a než ti něco naúčtujeme, budeš toho moct včas nechat.

Pokud snad něco není jasné, nebo chceš uplatnit nějaké právo, o kterém ses tu zrovna dozvěděl, napiš nám na adresu podpora@jedunavykon.cz. Co nejdřív ti odpovíme.

Dohlíží na nás Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžeš podat stížnost, pokud s něčím z naší strany ohledně zpracování osobních údajů nejsi úplně spokojen. Bližší info můžeš zjistit na webovkách úřadu www.uoou.cz.